Search Posts

Solární ohřev vody

Věděli jste, že nejdůležitější zásadou při výběru vhodného solárního zařízení pro solární ohřev vody je dosažení co největšího pokrytí spotřeby mimo topnou sezonu tak, aby v tomto období na její ohřev nemuselo být využívány jiné způsoby ohřevu?. Proto je třeba stanovit spotřebu teplé vody za den a pokud je to možné případně i průběh spotřeby. Reálné je možné pokrýt 40 – 60% roční potřeby ohřevu teplé vody.
Pokud ještě navíc vlastníte bazén, pamatujte, že k přímý solární ohřev vody postačí jednoduchý systém, při kterém jsou sluneční kolektory přímo napojené na okruh filtračního zařízení.V zimním období se voda z kolektorového okruhu obvykle vypouští, proto se vyrábějí kolektory pro tento typ ohřevu bez zadní tepelné izolace.

Chcete sluncem ohřívat vodu vašeho bazénu i v zimě?

Zvolte nepřímý systém pro solární ohřev vody! Jedná se o tzv. dvouokruhový systém. Kolektorový okruh se uzavře a teplo získané ze slunečních kolektorů je předáváno bazénové vodě prostřednictvím výměníku tepla.