Search Posts

Připravíme vás k závěrečným zkouškám

S vaší výukou v levné autoškole Praha započneme ihned po vašem přihlášení. Nezbytnou součástí přihlášky musí být i potvrzení o vaší zdravotní způsobilosti. Musíme vědět, že můžete řidičák dostat. Kdo chce vědět více, může se kdykoliv na nás obrátit. Rádi vás u nás přivítáme. Můžete se rovněž seznámit s našimi učiteli.

Počáteční nejistota brzy zmizí
Každý mladý člověk chce většinou umět řídit. Sám se to však nemůže naučit. Proto je nezbytné přihlásit se k nám. Žádný strach ani obavy nejsou na místě. Bez problému vás všemu dobře naučíme. Při jízdách budete mít neustále na sedadle vedle sebe přiděleného učitele, který bude na vás dohlížet a postupně vás všemu také vše naučí. Po úvodní teoretické přípravě pojedete na svou první jízdu. Zatím po okolí, kde nebude velký provoz.