Search Posts

Posuvné typy samonosné

Tento typ si zachovává jednu velkou výhodu posuvných vjezdových bran kolejnicových. Je to úspora prostoru pro otevírání. Tyto oba dva typy se zasouvají podél plotu, či zdi, vedle vstupního otvoru. Nezabírají tak téměř žádné místo. Naproti tomu jejich konstrukce vyžaduje některá opatření, bez nichž by nemohly efektivně fungovat. Obrovskou výhodou je jejich nezávislost na stavu terénu přímo pod vratovým samonosným dílem. Ten totiž nemá v uzavíraném prostoru žádný kontakt s terénem a nevadí mu tak ani nečistoty pevné, ani sníh, mráz, či voda.

Drobné nevýhody

Vlastně jedinou nevýhodou je nutnost masivního ukotvení nosných a vodicích prvků po straně vrat a nutnost mít dostatek prostoru pro zcela otevřená vrata. Ta totiž musí být právě pro možnost stabilizace jejich polohy o určitou část větší, než je přehrazovaná šíře vozovky. Tento kus navíc jednak klade další nároky na celkovou hmotnost v ohledu k pohonným systémům, jednak na prostor při úplném vysunutí. I tak jsou ale tyto systémy zejména u rodinných domků ve velké oblibě.