Search Posts

Menší účinnost, omezení možnosti použití

Do absorpčních zařízení je bohužel nutno čas od času dokoupit novou náplň, což jejich užití omezuje na místa malá a taková, kde není přívod elektrického proudu a nedají se použít mnohem účinnější zařízení elektrická, o kterých se zmíníme dále. Proto jejich obliba a užívání je omezena třeba na spíže, sklepy, popřípadě chalupy a podobně.

Větší účinek, a bez náplně

To jsou základní charakteristiky druhé skupiny zařízení na odstranění páry ze vzduchu. Tento přístroj se nazývá odvlhčovač kondenzační. Fyzikální princip jejich činnosti je v podstatě stejný, jako je srážení páry na stěnách. Ventilátorem se nasává do zařízení vzduch nasycený párou a vede se na výměník. Ten je chladnější, než vzduch, proto se pára na něm sráží a odkapává do sběrné nádoby. Kondenzací páry ve výměníku a současně ohřátím na kondenzátoru dojde k prohřátí již suchého vzduchu a ten je hnán ventilátorem zpět do prostoru místnosti. Tato činnost se stále opakuje dokola.