Search Posts

Chraňte svůj majetek

Pokud podnikáte, obchodujete a denně činíte finanční rozhodnutí, měli byste mít na paměti i jejich možné negativní dopady, před nimiž chcete sebe i svůj majetek chránit. Svěřenecký fond v případě vzniku dluhů nevstupuje do exekuce, část majetku v trustu je totiž vydělena z Vašeho vlastnictví, za konkrétně stanovených výhodných podmínek je převedena pod správce, který s ním bude nakládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Vy určujete pravidla hry

Na jaké účely a za jakých podmínek se svěřenecký fond zřídí, určujete do značné míry Vy. Stanovujete nejen část majetku, která bude do trustu zahrnuta, určujete také konkrétního správce, který bude po stanovenou dobu s majetkem nakládat. Neváhejte, založení trustu je krok správným směrem!